2022-10-11: Drie inspirerende levenslessen uit de Sukkah – Three Inspiring Life Lessons from the Sukkah

– “U zult zich verheugen op uw feest, met uw zoon en dochter, uw mannelijke en vrouwelijke slaaf, de Leviet, de vreemdeling, de wezen en de weduwe in uw gemeenschappen.” ( Deuteronomium 16:14 )
– “You shall rejoice in your festival, with your son and daughter, your male and female slave, the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow in your communities.” (Deuteronomy 16:14)

Lees verder