2023-05-01: Zwitserland richt eerste nationale gedenkteken op ter ere van nazislachtoffers – Switzerland to erect first national memorial honoring Nazi victims

– “De Federale Raad acht het van groot belang de herinnering in stand te houden met betrekking tot de gevolgen van het nationaal-socialisme, namelijk de Holocaust en het lot van de zes miljoen Joden en alle andere slachtoffers van het nationaal-socialistische regime”, aldus een regeringsverklaring
– “The Federal Council considers it of great importance to keep alive the memory of the consequences of National Socialism, namely the Holocaust and the fate of the six million Jews and all other victims of the National Socialist regime,” a government statement said.

Lees verder