Tag: Five red heifers

2023-08-07: Bang voor een kalfje? Palestijnen zeggen dat Israël van plan is om de Derde Tempel – te bouwen en de Al Aqsa-moskee te vernietigen – Scared of a baby cow? Palestinians say Israel is planning to build the Third Temple, destroy Al Aqsa Mosque

– “De Israëlische regering een plan heeft om een religieuze oorlog in de regio te veroorzaken” en dat het brengen van rode vaarzen naar Jeruzalem laat zien dat “de fascistische Israëlische regering de kolonisten aanmoedigt om de Al-Aqsa-moskee te blijven schaden.”
– “The Israeli government has a plan to cause a religious war in the region” and that bringing red heifers to Jerusalem shows that “the fascist Israeli government encourages the settlers to continue harming Al-Aqsa mosque.”

Lees verder

2022-09-21: Betekent de komst van vijf rode vaarzen in Israël de derde tempel, de eindtijd? – Does the arrival of five red heifers in Israel signal third temple, end times?

– “Dit is een vereiste van de wet die de Heer heeft geboden: zeg tegen de Israëlieten dat ze u een rode vaars moeten brengen zonder gebreken of smet en die nooit onder een juk heeft gestaan.” Numeri 19:2
– “This is a requirement of the law that the Lord has commanded: Tell the Israelites to bring you a red heifer without defect or blemish and that has never been under a yoke.” Numbers 19:2

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...