2022-04-25: Hoe God David opleidde om een ​​buitengewone Koning te zijn – How God trained David to be an extraordinary King

– In een wedstrijd voor de beste koning van Israël zou David zeker winnen. Hoewel niet zonder gebreken, was hij een ongelooflijke leider en een zeer indrukwekkende man. God had hem echter door een slopend proces geleid om hem voor te bereiden om koning te worden. 
– In a contest for the best king of Israel, David would surely win. Though not without flaws, he was an incredible leader, and a very impressive man. However, God had taken him through a grueling regime to prepare him to be king.

Lees verder