Hulp aan kinderen uit Gaza – Aid to children from Gaza

-Israëlische Ziekenhuizen bekommeren zich altijd om gewonde en zieke kinderen uit Gaza.
-Israeli Hospitals always take care of injured and sick children from Gaza.

Lees verder