2022-03-30: Schokkende antisemitische aanvallen op Nederlandse jood worden genegeerd – Shocking antisemitic attacks against Dutch Jew are ignored

– Een Joodse man uit Nederland heeft zich uitgesproken over gewelddadige antisemitische pesterijen die hij de afgelopen twee jaar heeft moeten ondergaan, en hij zegt dat er een gebrek aan actie is van de kant van de Nederlandse autoriteiten om de daders ter verantwoording te roepen.
– A Jewish man from Holland spoke out about violent antisemitic harassment he has received for the past two years, and what he says is a lack of action on the part of the Dutch authorities to hold the perpetrators accountable.

Lees verder