2023-04-21: Genderdiversiteit, grote verwarring of Bijbelse Zekerheid.

– Volgens de site van Wetenschap in Beeld (januari 2022) zijn er wel 100 te kiezen genders. Een gender wordt ook wel een ‘derde’ geslacht genoemd. De Bijbel vertelt echter onomwonden, dat God twee geslachten schiep, het mannelijk en vrouwelijk geslacht (Genesis 1:27). Er zijn geen ‘tussenvormen’ en/of ‘bijvormen’.

Lees verder