2023-08-30: Joden waren in MENA vóór moslims, Arabieren – Jews were in MENA before Muslims, Arabs

– Ik ben een Arabische Jood omdat ik tot mijn vijfde in Irak heb gewoond […] wij waren Arabische Joden. Thuis spraken we Arabisch. Onze cultuur was de Arabische cultuur. Onze vrienden waren Arabische vrienden. Er was geen echt probleem met het joods zijn in Irak.”
– I am an Arab Jew because I lived in Iraq up to the age of five […] we were Arab Jews. We spoke Arabic at home. Our culture was Arab culture. Our friends were Arab friends. There wasn’t a real problem with being Jewish in Iraq.”

Lees verder