2022-03-29: Israël luistert naar het advies van jozef; voorraden van tarwe voor aanstaande hongersnood – Israel heeds joseph’s advice; stocks up on wheat for upcoming famine

– De Israëlische minister van Transport, die vreesde voor mogelijke voedseltekorten tijdens de crisis in Oekraïne, instrueerde dat vrachtschepen die graan en veevoer importeren de komende maand voorrang moeten krijgen bij het lossen in de havendokken.
– Citing fears of possible food shortages amid the Ukraine crisis, Israel’s transportation minister instructed that cargo ships importing grain and animal feed be given priority for unloading at the port docks over the next month.

Lees verder