2023-07-07: Biden rapporteert: Plan om de zon te blokkeren teneinde opwarming van de aarde tegen te gaan – Biden Admin. issues report: Plan to block sun to counter global warming

–  De hoeveelheid aërosolen in de stratosfeer vergroten om de zonnestralen van de planeet af te weerkaatsen. Het vergroten van de bewolking boven de oceanen of het verminderen van de hoeveelheid hoogvliegende cirruswolken. Cirruswolkverdunning richt zich op piekerige wolken hoger in de atmosfeer en bezaait ze met aerosoldeeltjes in een poging ze te verdunnen, zodat ze minder warmte vasthouden. Bij het ophelderen van wolken boven zee wordt geprobeerd de lage wolken boven de oceaan meer reflecterend te maken door ze met zeezout te besproeien.
– – Increasing the amount of aerosols in the stratosphere to reflect the sun’s rays away from the planet. Increasing cloud cover over the oceans or reducing the amount of high-flying cirrus clouds. Cirrus cloud thinning targets spiky clouds higher in the atmosphere and strews them with aerosol particles in an attempt to thin them so they retain less heat. Cloud brightening over the sea attempts to make the low clouds over the ocean more reflective by spraying them with sea salt.

Lees verder