Tag: Germany

2023-10-04: 85 jaar na de Kristalnacht is Duitsland van plan met de wederopbouw van de grote synagoge in Hamburg te beginnen – 85 years after Kristallnacht, Germany to begin rebuilding grand synagogue in Hamburg

– Meer dan 80 jaar nadat een van de meest prominente synagogen van Duitsland tijdens de Kristalnacht werd verwoest, heeft de Joodse gemeenschap van Hamburg het eigendom van de locatie van het gebouw overgenomen en is ze van plan om te beginnen met de wederopbouw ervan.
– More than 80 years after one of Germany’s most prominent synagogues was destroyed on Kristallnacht, the Jewish community of Hamburg has taken ownership of the building’s site and is set to begin rebuilding it.

Lees verder

2023-08-09: VIDEO: Nieuw gevonden video toont momenten waarop Amerikaanse troepen duizenden Joden uit nazi-trein redden – Newly found video shows moments US troops saved thousands of Jews from Nazi train

– Toen het handjevol nazi-soldaten die de trein bewaakten een Amerikaanse tank en jeep over de heuvel zagen komen, sloegen ze op de vlucht. Amerikaanse soldaten gooiden vervolgens de deuren van de wagons open en de inzittenden stroomden naar buiten. George Gross, een tankcommandant, zei: “Iedereen zag eruit als een skelet, zo uitgehongerd, hun gezichten ziek.
– When the handful of Nazi soldiers guarding the train saw an American tank and jeep coming over the hill, they fled. US soldiers then flung open the doors to the carriages and the occupants poured out. George Gross, a tank commander, said: “Everyone looked like a skeleton, so starved, their faces sick.

Lees verder

2023-05-26: EU-gezant: “Gebied A en B bestaan niet, het is allemaal Palestina” – EU envoy: ‘No such thing as Area A and B, it’s all Palestine’

– De Duitse diplomaat Sven Kühn von Burgsdorff, die de Europese Unie vertegenwoordigt in Judea, Samaria en Gaza, zei woensdag tijdens een bezoek aan Samaria: “Er bestaat niet zoiets als Area B en C, het is allemaal Palestina.”
– German diplomat Sven Kühn von Burgsdorff, who represents the European Union in Judea, Samaria and Gaza, said on Wednesday during a visit to Samaria, “There is no such thing as Area B and C, it’s all Palestine.”

Lees verder

2023-04-13: Ben Ferencz, de aanklager van Neurenberg die zijn leven wijdde aan het voorkomen van genocide, overlijdt op 103-jarige leeftijd – Ben Ferencz, Nuremberg prosecutor who devoted his life to preventing genocide, dies at 103

– Benjamin Ferencz, het laatste overlevende lid van het aanklagersteam tijdens de processen van Neurenberg die nazi-leiders veroordeelden voor misdaden tegen de menselijkheid, stierf vrijdag in Florida. Hij was 103.
– Benjamin Ferencz, the last surviving member of the prosecuting team at the Nuremberg trials that convicted Nazi ringleaders for crimes against humanity, died Friday in Florida. He was 103.

Lees verder

2023-04-12: ‘Dood aan de Joden’. Pro-Palestijnse bijeenkomst in Berlijn – ‘Death to the Jews’. Pro-Palestinian rally in Berlin

– De Berlijnse politie onderzoekt een pro-Palestijnse bijeenkomst waar demonstranten “Dood aan de Joden” en “Dood aan Israël” scandeerden, uitspraken die, indien geverifieerd, strafbaar zouden kunnen zijn volgens de strenge Duitse wetten inzake haatzaaien van na de Tweede Wereldoorlog.
– Berlin police are investigating a pro-Palestinian rally where demonstrators allegedly chanted “Death to the Jews” and “Death to Israel,” phrases that if verified could be criminal offenses under Germany’s strict post-World War II hate speech laws.

Lees verder

2023-04-11: Netanyahu: Europese leiders zeggen het ene tegen mij in privé en het andere in het openbaar – Netanyahu: European leaders say one thing to me in private and another in public

– “Wat ze me achter gesloten deuren vertellen, in tegenstelling tot vergaderingen waar andere mensen bij zijn, weerspiegelt een heel andere interactie.” Europese leiders zeggen positieve dingen tijdens privé-ontmoetingen.
– “What they tell me behind closed doors, as opposed to meetings when other people are there, is reflective of a completely different interaction.” European leaders had positive things to say in private meetings

Lees verder

2023-03-28: Israël over de nucleaire crisis in Iran: ‘wij zullen geen tweede holocaust toestaan’ – Israel on Iran Nuclear Crisis: ‘Will Not Allow Second Holocaust’

– Israël wil met de wereldmachten samenwerken aan de nucleaire crisis in Iran, maar zal alles doen wat nodig is om te voorkomen dat Iran een “tweede Holocaust” lanceert. Dat was de grimmige boodschap die de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vorige week in Berlijn afleverde.
– Israel wants to cooperate with the global powers on the Iran nuclear crisis but will do whatever is necessary to prevent Iran from launching a “second Holocaust.” That was the stark message delivered by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Berlin last week.

Lees verder

2023-03-15: VIDEO: ER GEBEURT IETS GROOTS: Nieuwe gasovereenkomst met Europa maakt van Israël een supermacht – VIDEO: SOMETHING BIG IS HAPPENING: New Gas Deal With Europe Turns Israel Into A Super Power.

– ER GEBEURT IETS GROOTS: Nieuwe gasovereenkomst met Europa maakt van Israël een supermacht. Premier Netanyahu reisde afgelopen week naar zowel Duitsland als Italië om een nieuwe gasdeal te sluiten ter waarde van 5 miljard dollar per jaar.
– SOMETHING BIG IS HAPPENING: New Gas Deal With Europe Turns Israel Into A Super Power. Prime Minister Netanyahu travelled to both German and Italy this past week to ink a new gas deal with $5 billion euros annually.

Lees verder

2022-12-08: DNA uit middeleeuws Duitsland vertelt fascinerend verhaal over Asjkenazische Joden – DNA from Medieval Germany Tells Fascinating Story of Ashkenazi Jews

– Door oud DNA uit tanden op te graven, heeft een internationale groep wetenschappers een kijkje genomen in het leven van een ooit bloeiende middeleeuwse Asjkenazische Joodse gemeenschap in Erfurt, Duitsland.
– Excavating ancient DNA from teeth, an international group of scientists peered into the lives of a once-thriving medieval Ashkenazi Jewish community in Erfurt, Germany.

Lees verder

2022-11-11: Door Duitsland gefinancierd evenement, dat Nakba en Holocaust gelijkstelt, is uitgesteld – German-funded Event Equating Nakba with Holocaust Postponed; Not Good Enough, Say Activist

– We zijn blij te horen dat het evenement is uitgesteld, en we zullen onze strijd niet staken tot het is afgelast,” zegt de zionistische waakhond Im Tirtzu.
– We are happy to hear that the event was postponed, and we will not stop our fight till it is canceled,” says Zionist watchdog Im Tirtzu.

Lees verder

2021-11-23: Het bezoek van een Holocaustoverlevende aan haar ouderlijk huis voert haar terug naar het verleden – A Holocaust survivor’s visit to her childhood home transports her to the past

– Voorafgaand aan de 83e verjaardag van Kristalnacht, bezocht Eve Kugler, 90, haar geboorteplaats Halle, Duitsland, en herinnert zich de gruwelijke periode die ertoe leidde dat haar familie vluchtte voor hun leven.
– Ahead of the 83rd anniversary of Kristallnacht, Eve Kugler, 90, visited her hometown of Halle, Germany, and recalls the horrifying period that led to her family fleeing for their lives.

Lees verder

Zo ongastvrij was Nederland in de jaren 30 voor Joodse vluchtelingen ******* This is how inhospitable the Netherlands was to Jewish refugees in the 1930s

– Aandacht voor ongewenste joodse vluchtelingen in de jaren 30. Joodse vluchtelingen uit Duitsland stuiten in de jaren 30 op een pijnlijk en inhumaan Nederlands vluchtelingenbeleid.
– Attention to unwanted Jewish refugees in the 1930s. Jewish refugees from Germany in the 1930s encountered a painful and inhumane Dutch refugee policy.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...