2022-09-27: Week van de vaccinatieschade in Nederland, Europa – Vaccine Awareness Week in the Netherlands, Europe

– Bij Lareb zijn inmiddels meer dan 229.000 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. En wat is nu de oorzaak van de oversterfte? Het is hoog tijd om de olifant in de kamer te belichten tijdens de ‘Week van de Vaccinatieschade‘.
– Lareb in the Netherlands has received more than 229,000 reports of adverse effects. And what is the cause of the overkill? It is high time to highlight the elephant in the room during the ‘Week of Vaccination Damage’.

Lees verder