2023-08-29: Iran pronkt met nieuwe onderzeeërs, eist vertrek VS uit Syrië – Iran boasts new submarines, demands US leave Syria

– De opmerkingen van Teheran lijken een waarschuwing aan de VS te zijn dat Iran proxy-groepen zou kunnen aansporen om door te gaan met het aanvallen van Amerikanen in Syrië. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS de “bron” is van instabiliteit in Syrië.
– Tehran’s comments appear to be a warning to the US that Iran could encourage proxy groups to continue to target Americans in Syria. The Iranian Foreign Ministry says the US is the “source” of instability in Syria.

Lees verder