2022-05-123: Na een crisisontmoeting met Lapid keert Meretz MK Zoabi terug naar de coalitie – Meretz MK Zoabi returns to coalition after crisis meeting with Lapid.

– Likud beschuldigt de regering van het betalen van “miljoenen” aan de Arabische sector voor haar terugkeer, Yamina zegt dat “er geen nieuw geld is beloofd.
– Likud accuses the government of paying “millions” to Arab sector for her return, Yamina says “no new money was promised.

Lees verder