Tag: Gog and Magog

2023-03-31: Syrië, Turkije en Iran ontmoeten elkaar in Moskou voor normalisatie besprekingen in april – Syria, Turkey, Iran to meet in Moscow for normalization talks in April

– In aansluiting op de vorig jaar gehouden normalisatie besprekingen tussen Syrië en Turkije zal Moskou begin april de plaatsvervangende ministers van Buitenlandse Zaken van Syrië, Turkije en Iran ontvangen, aldus Turkse en Iraanse functionarissen.
– Following normalization meetings last year between Syria and Turkey, Moscow will be hosting the deputy foreign ministers of Syria, Turkey and Iran at the beginning of April, according to Turkish and Iranian officials.

Lees verder

2022-12-16: Turkije begint zo snel mogelijk met grondinvasie in Syrië – Turkey to begin ground invasion of Syria as soon as possible

– Erdogan zei dat hij de Russische president Vladimir Poetin om steun heeft gevraagd bij “het nemen van wederzijdse beslissingen en misschien optreden om samen stappen te ondernemen” in het noorden van Syrië.
– Erdogan said that he asked for Russian President Vladimir Putin’s support in “making mutual decisions and maybe acting to take steps together” in Syria’s north, according.

Lees verder

2022-07-27: Wie zijn Gog en Magog in de Bijbel? – Who Are Gog and Magog in the Bible?

– Gog en Magog symboliseren iets sinisters dat met de Eindtijd te maken heeft. Ze vertegenwoordigen ook historische volkeren die kort na de tijd van Noach bestonden en springen in het oog op het toneel in Ezechiël 38 en 39 .
– Gog and Magog symbolize something sinister having to do with the End Times. They also represent historical peoples that existed a little after the time of Noah and explode onto the scene in Ezekiel 38 and 39.

Lees verder

2022-03-07: Wordt Israël het volgende doelwit van Poetin? Moskou vertelt Jeruzalem: Golanhoogten zijn niet van jullie – Will Israel be Putin’s next target? Moscow tells Jerusalem: Golan heights don’t belong to you

– Terwijl Rusland Oekraïne afranselt tijdens een invasie die donderdag werd uitgevoerd, uitte de plaatsvervangend ambassadeur van Moskou bij de VN, Dmitry Polyanskiy, hetzelfde soort sentiment tegen Israël als het Kremlin tegenover Oekraïne.
– As Russia pummels Ukraine in an invasion waged on Thursday, Moscow’s Deputy Ambassador to the UN, Dmitry Polyanskiy, leveled the same type of sentiment at Israel as the Kremlin did towards Ukraine.

Lees verder

2022-03-01: Vladimir Poetin vs Vladimir Zelenskyy: Hun identieke namen zullen ‘elkaar opheffen voor de Messias’ – Vladimir Putin vs Vladimir Zelenskyy: Their identical names will ‘cancel each other out for Messiah’

– Deze confrontatie plaatst twee mannen die voorbestemd zijn om groot te worden tegenover elkaar, aangezien de naam “Vladimir” in het Slavisch “grote heerser” betekent: “eigenaar van de wereld” of “eigenaar van de vrede”,
– This confrontation pits two men destined for greatness against each other as the name ‘Vladimir’ in Slavic means ‘great ruler’: “world owner” or “peace owner.”

Lees verder

2022-02-28: Poetin dreigt met de vleesch-rottende atoomoorlog van Zacharia – Putin threatens to bring Zechariah’s flesh-rotting nuclear war

– De Russische president Vladimir Poetin dreigt met het inzetten van tactische kernwapens. Mocht dit dreigement bewaarheid worden, dan zou het in overeenstemming zijn met verschillende aspecten van de Gog en Magog oorlog zoals beschreven door de profeten.
– Russian President Vladimir Putin is threatening to deploy tactical nuclear weapons. Should this threat be realized, it would conform to several aspects of the Gog and Magog war as described by the prophets.

Lees verder

2022-01-13: Hamas ontmoet Iran; roept alle moslimlanden en Arabische landen op zich te verenigen in de oorlog tegen Israël – Hamas meets with Iran; Calls on all Muslim, Arab countries to unite in war against Israel

– Volgens een bericht van het Iraanse persbureau Mehr News Agency zei de minister van Buitenlandse Zaken dat Teheran “het kindermoordende Israëlische regime” veroordeelt dat door het Westen wordt gesteund.
– According to a report published in Iran’s Mehr News Agency, the foreign minister said Tehran condemns “the child-killing Israeli regime” that the West supports.

Lees verder

2021-10-27: Vleesetende SOA verspreidt zich in Engeland – Flesh-Eating STD spreading in England.

– Granuloma Inguinale, ook bekend als Donovanosis, is een seksueel overdraagbare bacteriële infectie die zweren op de genitaliën veroorzaak. De ziekte lijkt sterk op de plaag die Zacharia 14:12 beschrijft.
– Granuloma Inguinale, also known as Donovanosis, is a sexually transmitted bacterial infection that causes sores on the genitals. The disease closely resembles the plague described by Zechariah 14:12.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...