2023-08-31: ‘De film Golda’ concentreert zich op een paar grimmige weken uit het leven van Israëls eerste vrouwelijke premier. Een biograaf wil dat je het grotere plaatje ziet – Golda’ focuses on a few grim weeks in the life of Israel’s first female prime minister. A biographer wants you to see the bigger picture.

– (“Golda”, de nieuwe bioscoopfilm met Helen Mirren als Israëls eerste (en tot nu toe enige) vrouwelijke premier, concentreert zich op de paar verschrikkelijke weken laat in het leven van Golda Meir, die in zekere zin haar erfenis zouden bezegelen.
– “Golda,”the new biopic starring Helen Mirren as Israel’s first (and so far only) female prime minister, focuses on the few terrible weeks late in her life that would in some ways seal Golda Meir’s legacy. On Yom Kippur 1973, Egypt and Syria led a sneak attack on Israel that, in its stealth and fury, erased the euphoria that followed Israel’s lightning victory six years earlier in the Six-Day War.

Lees verder