2023-08-11: Israël evacueert meer dan 200 Ethiopiërs uit conflictgebied – Israel evacuates more than 200 Ethiopians from conflict region

– Onder de geëvacueerden bevinden zich 174 mensen uit de stad Gondar in de provincie Amhara, die van oudsher een verzamelplaats is voor mensen die wachten op toestemming om naar Israël te verhuizen. Die groep omvatte zowel Israëlische burgers als mensen die in aanmerking kwamen om naar het land te emigreren.
– The evacuees include 174 people from the city of Gondar in the Amhara province, which has historically been a gathering spot for people waiting for authorization to move to Israel. That group included both Israeli citizens and those eligible to immigrate to the country.

Lees verder