Tag: government’s judicial reform plans

2023-07-30: Mythes en feiten over de gerechtelijke hervorming van Israël – Myths and Facts about Israel’s Judicial Overhaul 

Waarom dit speciale extra bericht.

Eindelijk hebben we de hand weten te leggen, via een vriendin in Israel, op een artikel waarin objectief de Gerechtelijke Hervormingen uitgelegd wordt. Voor ons was het erg moeilijk wat we wel en niet publiceren moesten. We gebruikten soms woorden die tot polarisatie zou kunnen leiden en dat is niet goed. Dus we willen dit allemaal rectificeren met deze geweldige uitleg wat er precies aan de hand is in Israel.
Bidt voor de regering van Israel dat men wijsheid krijgt om dit op te lossen.

Redactie Israelcnn.com

*********************************************

Why this special extra post.

We finally managed to get our hands, through a friend in Israel, on an article objectively explaining the Judicial Reforms. For us it was very difficult what to publish and what not to publish. We sometimes used words that could lead to polarization and that is not good. So we want to rectify all this with this great explanation of exactly what is going on in Israel.
Please pray for the government of Israel to be given wisdom to resolve this.

Editor Israelcnn.com

Lees verder

2023-07-25: Revisie Israëlische rechtbank: Arrestaties, stakingen en economische problemen volgen op cruciale stemming – Israeli court overhaul: Arrests, strikes and economic troubles follow pivotal vote

– Een belangrijke snelweg werd tot 1 uur ’s nachts geblokkeerd, demonstranten werden neergespoten en gearresteerd, Israëli’s werden wakker om hun kranten in het zwart gehuld te zien, artsen zijn in staking en de shekel verloor waarde – allemaal in reactie op de stemming van de Knesset om Israëls Hooggerechtshof te verzwakken.
– A major highway was blocked until 1 a.m., protesters were hosed down and arrested, Israelis woke up to see their newspapers shrouded in black, doctors are on strike and the shekel lost value — all in response to the Knesset’s vote to weaken Israel’s Supreme Court.

Lees verder

2023-07-20: Artsen houden ‘waarschuwingsstaking’ over justitiële hervorming – Doctors hold ‘warning strike’ over judicial overhaul

– Gekleed in operatiekleding en met borden waarop stond: “Wij zijn de muur die de democratie beschermt”, verzamelden artsen zich buiten het Ichilov ziekenhuis in Tel Aviv. Medische leiders waarschuwden dat ze strengere maatregelen zullen nemen als Netanyahu’s regering verder gaat met een wetsvoorstel om de toezichtsbevoegdheden van de rechterlijke macht te beperken.
– Wearing scrubs and holding signs saying, “We are the wall shielding democracy,” doctors gathered outside Ichilov Hospital in Tel Aviv. Medical leaders warned they will take more severe measures if Netanyahu’s government moves forward with a bill to limit the judiciary’s oversight powers.

Lees verder

2023-03-29: Israel ervaart momenteel een waan zinnige en gevaarlijke protest beweging – Israel is right now experiencing a crazy and dangerous protest

– Er worden steeds meer openbare verklaringen gepubliceerd van IDF-reservesoldaten die openlijk worden opgeroepen om niet langer in de IDF te dienen, waarbij sommige piloten zelfs zeggen dat ze Iran niet zullen aanvallen als ze worden opgedragen Israël te verdedigen.
– more and more public statements are being publicized of IDF reserve soldiers openly called to no longer serve in the IDF, with some pilots even saying that they would not attack Iran if ordered to defend Israel.

Lees verder

2023-03-27: CRISIS in Israel

– Netanyahu ontslaat minister van defensie, staking legt luchthaven Ben Gurion plat, protesten nemen toe – verwacht wordt dat premier binnenkort natie zal toespreken. Tegenstanders van justitiële hervormingen profiteren van groeiende onrust om druk op Netanyahu op te voeren.
– Netanyahu fires defense minister, strike shuts down Ben Gurion airport, protests intensify – PM expected to address nation soon. Opponents of judicial reforms take advantage of growing unrest to increase pressure on Netanyahu

Lees verder

2023-01-27: High-tech gigant wordt eerste bedrijf dat geld terugtrekt uit Israël vanwege justitiële hervormingen, wat leidt tot woede van het eigen bestuur. – High-tech giant becomes first company to withdraw funds from Israel over judicial reforms, prompting outrage from its own board

– De CEO van Papaya Global, een in Tel Aviv gevestigde wereldwijde payroll- en betalingsbeheerplatform unicorn, kondigde donderdag aan dat haar bedrijf van plan is al de fondsen uit Israël uit protest tegen de gerechtelijke hervormingsplannen van de regering.
– The CEO of Papaya Global, a Tel Aviv-based global payroll and payment management platform unicorn, announced on Thursday that her company plans to withdraw all of its funds from Israel in protest of the government’s judicial reform plans.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...