2021-11-04: Moeten Christenen net als Joden de Shabbat vieren? – Should Christians celebrate Shabbat like Jews?

– “Ieder mens wordt bevolen om over God te leren. We moeten ze op zijn minst de Noachitische wetten leren, die veel ingewikkelder zijn dan de meeste mensen beseffen.”
– ”Every human is commanded to learn about God. At the very least, we need to teach them the Noahide laws which are far more complicated than most people realize.”

Lees verder