2023-04-06: Pesach: Het vieren van het wonder van Israëls uittocht – Passover: Celebrating the Miracle of Israel’s Exodus

– Het eerste Pesach vond plaats in het land Egypte, vlak voordat de kinderen van Israël aan hun uittocht uit de slavernij begonnen. God gaf Mozes en Aäron specifieke instructies voor het houden van het feest, die zij doorgaven aan alle Israëlieten, zoals beschreven in Exodus 12.
– The first Passover took place in the land of Egypt, just before the Children of Israel began their Exodus out of bondage. God gave Moses and Aaron specific instructions for how to keep the feast, which they passed on to all the Israelites, as described in Exodus 12.

Lees verder