2022-04-19: Israëlische Joden op hun hoede voor hun Arabische buren: opiniepeiling – Israeli Jews wary of their Arab neighbors: poll

– De meeste Israëlische Joden geloven dat vreedzame samenleving in gemengde Arabisch-Joodse gemeenten niet mogelijk is.
– Most Israeli Jews believe peaceful coexistence in mixed Arab-Jewish municipalities isn’t possible.

Lees verder