2023-08-22: Nikki Haley valt mede GOP-kandidaat Ramaswamy aan wegens oproep om Israëlische hulp te schrappen – Nikki Haley assails fellow GOP candidate Ramaswamy over call to cut Israel aid

– Tijdens zijn optreden in “Stay Free with Russell Brand” op Rumble vorige week, sprak Ramaswamy zijn ambitie uit om de Abraham Akkoorden uit te breiden, waardoor verdere hulp aan Israël ‘onnodig’ wordt nadat het huidige hulppakket in 2028 is afgerond.
– During his appearance on “Stay Free with Russell Brand” on Rumble last week, Ramaswamy expressed his ambition to extend the Abraham Accords, thereby rendering further aid to Israel “unnecessary” after the current aid package concludes in 2028.

Lees verder