2023-07-11: Ontdek uw Weg naar Eeuwige Rust in Jeruzalem – Discover Your Path to Eternal Rest in Jerusalem

– Ontdek uw Weg naar Eeuwige Rust in Jeruzalem. Als Joden hebben we een diepe band met het Land Israël. Daarom dromen velen van ons ervan om in Israël begraven te worden, bij voorkeur in Jeruzalem.
– Discover Your Path to Eternal Rest in Jerusalem. As Jews, our connection to the Land of Israel runs deep. That’s why many of us dream of being buried in Israel, preferably Jerusalem.

Lees verder