2022-10-24: Hamas-functionarissen ontmoeten de Syrische president in Damascus in een schijnbaar Iraanse poging om Israël te omsingelen – Hamas officials meet Syrian president in Damascus in apparent Iranian effort to encircle Israel

– Hamas verklaart het eerste bezoek in meer dan tien jaar als een poging om “de betrekkingen” met Syrië te herstellen als reactie op “Israëlische plannen”
– Hamas explains first visit in over a decade as an attempt to “restore relations” with Syria in response to “Israeli schemes”

Lees verder