2023-05-17: Israël heeft een nieuw beleid nodig om Hamas uit zijn comfort-zone te duwen – Israel needs a new policy to push Hamas out of its comfort zone

– De in Gaza heersende terreurgroep geniet van de economische voordelen van de wapenstilstand met Israël en het opbouwen van zijn strijdkrachten, terwijl de Palestijnse Islamitische Jihad de strijd voortzet.
– The Gaza-ruling terror group is enjoying the economic benefits of detente with Israel and building its forces, while allowing Palestinian Islamic Jihad to keep up the fighting.

Lees verder