Tag: Hamas tunnels

2023-10-27: Sponsbommen – Israëls tactische doorbraak in de strijd tegen Hamas-tunnels – Sponge Bombs – Israel’s Tactical Breakthrough in the Fight Against Hamas Tunnels

– De “sponsbommen” zijn een uniek en innovatief wapen ontwikkeld door de IDF. Wat ze onderscheidt is hun onconventionele aard – ze bevatten geen explosieven. In plaats daarvan zijn ze specifiek ontworpen om tunnelopeningen of -ingangen af te sluiten, waardoor een mogelijke hinderlaag van militanten die uit deze verborgen tunnels komen, wordt voorkomen.

– The “sponge bombs” are a unique and innovative weapon developed by the IDF. What sets them apart is their unconventional nature – they contain no explosives. Instead, they are specifically designed to seal off tunnel gaps or entrances, preventing potential ambushes by militants emerging from these hidden pathways.

Lees verder

2022-01-31: Gazaanse ‘Mossad-spion’ ontsnapt uit Hamas-gevangenis – Gazan ‘Mossad spy’ escapes Hamas prison

– Een vermeende dubbelspion die werkte als een agent voor Hamas terwijl hij inlichtingen leverde aan Israël, ontsnapte zaterdagochtend uit een gevangenis in Gaza, volgens Hebreeuws-talige rapporten.
– An alleged double agent who worked as an operative for Hamas while providing intelligence to Israel escaped from a Gaza prison on Saturday morning, according to Hebrew-language reports.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...