Tag: Hamas

2023-09-05: Grensovergang Gaza beperkt na poging tot smokkel van explosieven – Gaza border crossing restricted after explosives smuggling attempt

– Inspecteurs bij de grensovergang Kerem Shalom vonden het hoog explosieve materiaal verborgen tussen een lading kleding. Het ministerie van Defensie vermoedt dat de explosieven bestemd waren voor terroristische elementen, hoewel de verklaring niet verduidelijkte waar de zending naartoe ging.
– Exports through the Kerem Shalom crossing were halted after the Defense Ministry thwarted an attempt to smuggle kilograms of explosive material from the Gaza Strip into Israel on Monday, according to a joint statement with the IDF and the Coordinator of Government Activities in the Territories.

Lees verder

2023-09-04: Een schreeuw om hulp van Palestijnen – A Cry for Help from Palestinians

– Op 30 juli gingen duizenden Palestijnen in de door Hamas geregeerde Gazastrook de straat op om te protesteren tegen de barre levensomstandigheden en een tekort aan elektriciteit en gas. Verschillende demonstranten raakten gewond, sommige ernstig, toen veiligheidsagenten van Hamas hen aanvielen met schoppen, slaan, messen, knuppels en ijzeren staven
– On July 30, thousands of Palestinians in the Hamas-ruled Gaza Strip took to the streets to protest harsh living conditions and a shortage of power and gas. Several protesters were wounded, some critically, when Hamas security officers assaulted them with kicks, punches, knives, clubs and iron bars.

Lees verder

2023-08-23: Door Iran gefinancierde golf van terreur op de Westelijke Jordaanoever is ‘slechts het begin’ – Iranian-funded wave of terror in the West Bank is ‘just the beginning’

– Israël verwacht dat de recente terreuraanslagen op de Westelijke Jordaanoever “slechts het begin” zijn, omdat de Palestijnse terreurgroep Hamas lijkt te worden aangemoedigd door de binnenlandse verdeeldheid in Israël, zo oordeelden bronnen van het veiligheidscentrum
– Israel expects recent terror attacks across the West Bank to be “just the beginning” as Palestinian terror group Hamas appears emboldened by internal divisions within Israel, security establishment sources assessed.

Lees verder

2023-08-16: Hamas ontvoering, terreurcomplot verijdeld; 9 gearresteerd – Hamas kidnapping, terror plot thwarted; 9 arrested

– Israël’s veiligheids- en inlichtingendiensten arresteerden negen Palestijnen, uit door de PA gecontroleerde gebieden in Samaria, voor hun betrokkenheid bij een verijdeld terreurcomplot. Dit complot omvatte plannen om een Israëlische soldaat te ontvoeren en moordaanslagen uit te voeren.
– Israel’s security and intelligence agencies arrested nine Palestinians from PA-controlled enclaves in Samaria for their roles in a thwarted terror plot, which included plans to kidnap an Israeli soldier and carry out shooting attacks.

Lees verder

2023-08-15: Netanyahu waarschuwt tegen VS-Iran deal, vrijgekomen geld gaat naar ’terroristische groeperingen die door Iran worden gesponsord’ – Netanyahu warns against US-Iran deal,released funds will go to ’terrorist elements sponsored by Iran’

– “Afspraken die de nucleaire infrastructuur van Iran niet ontmantelen, stoppen het nucleaire programma niet en de deal voorziet het land alleen van fondsen die naar terroristische elementen gaan die door Iran worden gesponsord.”
– “Arrangements that do not dismantle Iran’s nuclear infrastructure do not stop its nuclear program and only provide it with funds that will go to terrorist elements sponsored by Iran.”

Lees verder

2023-08-03: Irans plan om Joden uit ‘Palestina’ te verdrijven – Iran’s Plan To Drive Jews Out of ‘Palestine’

– De Iraanse mullahs willen een situatie creëren waarin Joden zich niet langer veilig voelen in hun eigen land en gedwongen worden om Israël te verlaten. Om dit doel te bereiken, hebben de mullahs hun Palestijnse terreur proxies, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), geïnstrueerd om hun campagne van terrorisme tegen Israël en Joden op te voeren.
– Iran’s mullahs are seeking to create a situation where Jews no longer feel safe in their own country and are forced to leave Israel. To achieve this goal, the mullahs have instructed their Palestinian terror proxies, Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ), to step up their campaign of terrorism against Israel and Jews.

Lees verder

2023-07-31:Terreur vermomd als liefdadigheid: Rapport onthult illegale wereldwijde fondsenwervingsoperatie van Hamas – Terror disguised as charity: Report exposes Hamas’ illegal global fundraising operation

– Onderzoek door Ad Kan* leidt tot de arrestatie van Amin Abu Rashid, een vermeend Hamas-lid in Nederland, die miljoenen aan illegale fondsen voor mensenrechtenorganisaties inzamelde die rechtstreeks naar de terreurgroep werden gestuurd. Het is belangrijk dat het publiek en de regering hiervan op de hoogte zijn en beginnen in actie te komen.
– Investigation by Ad Kan leads to the arrest of Amin Abu Rashid, an alleged Hamas member in the Netherlands, who raised millions in illegal funds for human rights organizations that were sent directly to the terror group. It is important that the public and the government know about this, and start mobilizing.

Lees verder

2023-07-26: Hamas aanvaardt eenheidsgesprekken met Palestijnse Autoriteit na vrijlating hooggeplaatste Hamas-functionaris – Hamas accepts unity talks with Palestinian Authority following release of senior Hamas official

– De islamistische terreurorganisatie Hamas heeft naar verluid een uitnodiging geaccepteerd om een eenheidsgesprek aan te gaan met haar rivaal, de Palestijnse Autoriteit, geleid door de Palestijnse president en partijleider van Fatah, Mahmoud Abbas.
– The Islamist terrorist organization, Hamas, has reportedly accepted an invitation to enter into unity talks with its rival, Palestinian Authority, led by Palestinian President and Fatah party leader, Mahmoud Abbas.

Lees verder

2023-07-19: Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit probeert eenheidsregering met Hamas nieuw leven in te blazen – Palestinian Authority’s Mahmoud Abbas seeks to revive unity gov’t with Hamas

– Abbas belegde de bijeenkomst in Caïro tijdens de Israëlische militaire operatie in Jenin eerder deze maand, daarbij verwijzend naar de noodzaak om overeenstemming te bereiken over “een alomvattende nationale visie” om Israël te confronteren. 
– Abbas called the meeting in Cairo during the Israeli military operation in Jenin earlier this month, citing  the need for reaching agreement on “a comprehensive national vision” to confront Israel.

Lees verder

2023-07-19: Palestijnen: Wij verkiezen terrorisme boven vrede met Israël – Palestinians: We Prefer Terrorism to Peace with Israel

– Ambtenaren van de VS en de EU zouden zichzelf een grote dienst bewijzen door de realiteit te zien zoals die is: De meeste Palestijnen zijn tegen de “tweestatenoplossing” en zijn een groot voorstander van terrorisme. De meeste Palestijnen willen onweerlegbaar dat terroristen hen vertegenwoordigen en leiden.
– US and EU officials would do themselves a great service by seeing reality for what it is: Most Palestinians oppose the “two-state solution” and strongly support terrorism. Most Palestinians irrefutably want terrorists to represent and lead them.

Lees verder

2023-07-18: Terrorist achter schietpartij nabij Jeruzalem gearresteerd – Terrorist behind shooting attack near Jerusalem arrested.

– Een terrorist is zondag gearresteerd in de stad Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever nadat het Israëlische leger eerder op de dag in een vuurgevecht raakte verwikkeld met verdachten van een schietpartij in de buurt van Jeruzalem.
A terrorist was arrested on Sunday in the West Bank city of Bethlehem after the Israeli military engaged in exchange of fire hunting for suspects in a shooting attack near Jerusalem earlier today.

Lees verder

2023-07-10: Israëliër sterft 22 jaar na terreuraanslag – Israeli dies 22 years after terror attack

– De toen 31-jarige moeder was met haar 3-jarige dochter Sara in het Sbarro restaurant in het hart van het centrum van Jeruzalem, nadat een krachtige bom, vol met spijkers, tot ontploffing was gebracht door de Palestijnse Hamas terrorist Izz al-Din Shuheil al-Masri.
– The then-31-year-old mother was with her 3-year-old daughter Sara at the Sbarro restaurant in the heart of downtown Jerusalem, after detonation of a powerful bomb packed with nails by Palestinian Hamas terrorist Izz al-Din Shuheil al-Masri, 22.

Lees verder

2023-07-10: De miljarden dollars aan drugs verbonden met Jenin – The billion-dollar drug connection to Jenin

– Voorlopig is de miljarden dollars kostende drugssmokkelindustrie nog steeds booming, zolang Syrië in de mix zit met de altijd belangrijke Jordanië en Iran connectie. Als Israël ooit een einde hoopt te maken aan het groeiende terrorisme, dat ons bestaan bedreigt, zal het eerst de schat aan drugs moeten afsnijden die deze aanslagen mogelijk maken.
– For now, the multi-billion-dollar drug smuggling industry is still booming, so long as Syria is in the mix with the ever-important Jordan and Iran connection. If Israel ever hopes to put an end to the growing terrorism, which threatens our existence, she will first have to cut off the treasure trove of drugs that are making these attacks possible.

Lees verder

2023-07-05: Israëlische soldaat gedood bij terugtrekking IDF uit Jenin, beëindiging van operatie Huis en Tuin – Israeli soldier killed as IDF begins withdrawal from Jenin, completing Operation Home and Garden

– Tijdens de operatie lokaliseerden en namen de Israëlische veiligheidstroepen duizenden wapens in beslag in het vluchtelingenkamp en in Jenin en ondervroegen ze meer dan 300 verdachten, van wie er 30 werden gearresteerd. Honderden geïmproviseerde explosieven werden gevonden en vernietigd, evenals enkele kilo’s chemicaliën voor het maken van IED’s.
– During the operation, Israeli security forces located and confiscated thousands of weapons in the refugee camp and in Jenin and interrogated over 300 suspects, 30 of whom were arrested. Hundreds of improvised explosive devices were found and destroyed, as well as several kilograms of chemicals for manufacturing IEDs.

Lees verder

2023-06-29: VN-rapport verwelkomt inbreng van Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad – UN Report Welcomes Input from Hamas, Palestinian Islamic Jihad

– Het nieuwe rapport van de secretaris-generaal van de VN over kinderen en gewapende conflicten (CAAC) verwelkomde brieven en “praktische oplossingen” van Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ).
– The UN Secretary-General’s new report on Children and Armed Conflict (CAAC) welcomed letters and “practical measures” from Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ).

Lees verder

2023-06-29: Wat zit er achter het escalerende Palestijnse terreuroffensief? – What’s behind the escalating Palestinian terror offensive

– Terwijl Israël ogenschijnlijk de controle heeft over de veiligheidssituatie in Judea en Samaria, groeit het gevoel dat het de controle heeft verloren. Palestijnse terreurgroepen breiden hun capaciteiten uit en vergroten hun vuurkracht, ongehinderd door Israël.
– While Israel is ostensibly in control over the security situation in Judea and Samaria, there is a growing sense that it has lost control. Palestinian terror groups are expanding their capabilities and increasing their firepower, undeterred by Israel.

Lees verder

2023-06-13: Voorkeurskandidaten Palestijnen: Terroristen die Joden willen doden – Palestinians’ Preferred Candidates: Terrorists Who Want To Kill Jews

– Palestijnen hebben opnieuw laten zien dat hun echte helden, helaas, degenen zijn die terroristische aanvallen uitvoeren op Joden en streven naar de eliminatie van Israël. Tijdens de verkiezingscampagnes en debatten op de universiteiten gingen vooral over de relatie tussen de Palestijnen en Israël.
– Palestinians have once again shown that their real heroes, sadly, are those who carry out terrorist attacks against Jews and seek the elimination of Israel. The election campaigns and debates at the universities focused mostly on the relationship between the Palestinians and Israel.

Lees verder

2023-06-07: ‘Hamas in de kaart spelen’ – Familie van ontvoerde IDF-soldaat hekelt vrijlating van terrorist uit gevangenis – ‘Playing into Hamas’ hands’ – Kidnapped IDF soldier’s family slams terrorist’s release from prison

– “Het is niet duidelijk wie als de vijand wordt beschouwd – of het nu de families [van de ontvoerde soldaten] zijn of de terreurorganisatie die de soldaat gegijzeld houdt.”
– “It’s not clear who is considered the enemy – if it’s the families [of the kidnapped soldiers] or the terror organization who holds the soldier hostage.”

Lees verder

2023-05-25: Shin Bet pakt Arabisch-Israëlische Hamas-rekruut op die een bus wilde opblazen – Shin Bet busts Arab-Israeli Hamas recruit planning to bomb a bus

– Een 20-jarige Israëlische burger van Arabische afkomst werd gerekruteerd door de terreurgroep Hamas in Gaza en beraamde een aanslag in de Joodse Staat voordat hij werd gearresteerd door de Shin Bet
– A 20-year-old Israeli citizen of Arab descent was recruited by the Hamas terror group in Gaza and was plotting to carry out an attack in the Jewish State before being arrested by the Shin Bet security agency.

Lees verder

2023-05-22: Jordanië beschimpt Ben-Gvir over bezoek Tempelberg – Jordan blasts Ben-Gvir over Temple Mount visit

– De minister van nationale veiligheid bezoekt de heilige plaats voor de tweede keer als lid van de regering van premier Benjamin Netanyahu. Dit is “een provocerende stap die wordt veroordeeld en een gevaarlijke en onaanvaardbare escalatie”, aldus het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
– The national security minister visits the holy site for the second time as a member of Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government. This is “a provocative step that is condemned, and a dangerous and unacceptable escalation,” Jordan’s Foreign Ministry says.

Lees verder

2023-05-17: Israël heeft een nieuw beleid nodig om Hamas uit zijn comfort-zone te duwen – Israel needs a new policy to push Hamas out of its comfort zone

– De in Gaza heersende terreurgroep geniet van de economische voordelen van de wapenstilstand met Israël en het opbouwen van zijn strijdkrachten, terwijl de Palestijnse Islamitische Jihad de strijd voortzet.
– The Gaza-ruling terror group is enjoying the economic benefits of detente with Israel and building its forces, while allowing Palestinian Islamic Jihad to keep up the fighting.

Lees verder

2023-05-09: Gaza, luchtaanvallen doden drie hooggeplaatste leden van de Islamitische Jihad – Gaza, airstrikes kill three senior members of Islamic Jihad

– Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook, gericht op drie hooggeplaatste leden van de Palestijnse terreurorganisatie Islamitische Jihad (PIJ).
– The Israeli military carried out overnight airstrikes in the Gaza Strip targeting three senior members of the Palestinian Islamic Jihad (PIJ) terrorist organization.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...