10-02-2022: Pro-Palestijnse houding Nederlandse ambassadeur in Israël zorgt voor kritiek – Pro-Palestinian stance Dutch ambassador to Israel causes criticism

– De Tweet van de Nederlandse ambassadeur in Israël, Hans Docter, heeft nogal wat stof doen opwaaien, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat de ambassadeur de feiten niet juist heeft vermeld.
-The Tweet by the Dutch ambassador to Israel, Hans Docter, has caused quite a stir, not least because of the ambassador’s failure to state the facts correctly.

Lees verder