2022-12-19: Anarchie heerst in ultraorthodoxe wijken van Jeruzalem – Anarchy rules in ultra-Orthodox enclaves of Jerusalem

– Bewoners van de Haredi-wijken in de hoofdstad beweren dat de politie niet binnen durft te komen, waardoor de wetteloze extremisten naar believen kunnen rellen, of het nu gaat om protest tegen zedeloosheid, militaire dienst of infrastructuurprojecten.
– Residents of the capital’s Haredi enclaves, claim that the police is afraid to enter, leaving the lawless extremists to riot at will, whether protesting immodesty, military service or infrastructure projects.

Lees verder