2023-01-27: Israël overweegt “In God we trust” toe te voegen aan zijn papiergeld, nieuwe Israëlische shekels (NIS) – Israel considering adding ‘In God we trust’ to its paper money, new Israeli Shekels (NIS)

– Verschillende leden van de ultra-orthodoxe Shas-partij hebben een wetsvoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld dat de door de Bank van Israël uitgegeven bankbiljetten de zin “In God hebben wij vertrouwen” in het Hebreeuws vermelden.
– Several members of the ultra-Orthodox Shas party have submitted a bill proposing that banknotes issued by the Bank of Israel contain the phrase “In God we trust” in Hebrew. 

Lees verder