2022-07-07: PA eigent zich Israëlisch erfgoed toe in Samaria, met massale archeologische schade tot gevolg – PA appropriates Israeli heritage site in Samaria, causing mass archeological damage

– Sjeik Sha’ala wordt verondersteld de plaats te zijn waar een hemels vuur de boodschappers van koning Ahaziah aan Elia de profeet verbrandde.
– Sheikh Sha’ala is believed to be the site where a heavenly fire burned King Ahaziah’s messengers to Elijah the prophet.

Lees verder