2022-07-15: Wat zegt de Bijbel over overwinnen? – What does the Bible say about Overcoming?

– Als je ontmoedigd raakt door de wereld van vandaag, willen we je inspireren met de verhalen van overwinnaars in de Bijbel. God geeft ons vandaag kracht, net zoals Hij deed aan Zijn profeten, koningen en discipelen, om deze wereld te overwinnen.
– If you find yourself discouraged with the world today, we want to inspire you with the stories of overcomers in the Bible. God is giving us strength today, just like He did to His prophets, kings and disciples, to overcome this world.

Lees verder