Tag: he Killing Fields of Ukraine

2022-03-01: Collaboratie met de nazi’s in Oekraïne en de georganiseerde Jodenvervolging – Collaboration with the Nazis in Ukraine and the organized persecution of Jews

– Op 1 september 1941 schreef de door de nazi’s gesponsorde Oekraïense krant Volhyn: “Het element dat onze steden (Joden) vestigde… moet volledig uit onze steden verdwijnen. Het joodse probleem wordt nu al opgelost.”
– On September 1, 1941, the Nazi-sponsored Ukrainian newspaper Volhyn wrote: “The element that settled our cities (Jews)… must disappear completely from our cities. The Jewish problem is already being solved.”

Lees verder

2022-03-01: Pogroms in Oekraïne als vooraf waarschuwing van de Holocaust – Pogroms in Ukraine as advance warning of the Holocaust

– Een Poolse geestelijke redde hem uit een massagraf waarin zijn familie lag. Een litteken op zijn gezicht herinnerde aan de kogel die zijn moeder dodelijk trof, maar hem alleen schampte.
– A Polish clergyman rescued him from a mass grave in which his family lay. A scar on his face recalled the bullet that fatally struck his mother, but only grazed him.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...