Een teken en een Wonder – A Sign and a Miracle

– Pastorale ontdekkingstocht door de tabernakel
– Pastoral exploration of the tabernacle

Lees verder