2022-07-19: Amerikaanse medici die alles achterlaten om halverwege hun leven naar Israël te komen – U.S. medics who leave everything behind to come to Israel midlife

– Ondanks het feit dat ze prestigieuze banen met benijdenswaardige lonen hadden, kozen steeds meer professional medici ervoor om Aliyah te maken.
– Despite having prestigious jobs with enviable wages, more and more professional medics chose to make Aliyah.

Lees verder