Heropleving van het Hebreeuws – Revival of Hebrew

– Hoewel het Hebreeuws de taal van studie en gebed was gebleven, was het eeuwenlang geen gesproken taal meer geweest.
– While Hebrew had remained the language of study and prayer, it had not been a spoken language for centuries.

Lees verder