03-02-2022: Lezing 750 jaar Joods leven in Roermond en Midden-Limburg – Lecture 750 years Jewish Life in Roermond and Central Limburg-

– Geschied- en Oudheidkundige kring De Aldenborgh organiseert op 7 februari a.s. de lezing “750 jaar Joods leven in Roermond en Midden-Limburg” door mr. dr. Hein van der Bruggen.

– On February 7 the Aldenborgh Circle of History and Antiquity will organize a lecture entitled “Jewish Life in Roermond and Middle Limburg 750 Years” by Dr. Hein van der Bruggen.

Lees verder