2023-02-24: Universiteit van Haifa ontvangt oude christelijke kaarten van Jeruzalem en Israël – Haifa University receives ancient Christian maps of Jerusalem and Israel

– “We hebben kaarten van de Duitse dominee Heinrich Binting, die vele prachtige kaarten tekende uit de tijd van de Kanaänieten, een Semitisch sprekende beschaving,” De collectie omvat ongeveer 30 zeldzame kaarten en atlassen uit de jaren 1500 en 1600
– “We have maps from German reverend Heinrich Binting, who drew many beautiful maps from the time of the Canaanite people, a Semitic-speaking civilization,” The collection includes some 30 rare maps and atlases from the 1500s and the 1600s.

Lees verder