2022-12-29: VIDEO: Bethlehem, geboorteplaats van heersers en van een rijke Bijbelse geschiedenis – VIDEO: Bethlehem, birthplace of rulers and a rich biblical history

– Bethlehem heeft, in verhouding tot zijn omvang, een enorme impact gehad op het Bijbelse verhaal. Het is de geboorteplaats van zowel koning David als Jezus, en toch was het nooit de zetel van de koninklijke administratie. 
– Bethlehem has had an enormous impact on the biblical story in relation to its size. It is the birthplace of both King David and Jesus, and yet, it was never the seat of royal administration.

Lees verder