2023-08-01: IDF bereidt zich voor op mogelijke confrontaties met Hezbollah – IDF preparing for possible clashes with Hezbollah

– Minister van Defensie Yoav Gallant heeft vooraf verschillende acties goedgekeurd en het alarmniveau aan de noordgrens verhoogd; 163 openbare schuilplaatsen in noordelijke stad zijn verbeterd. De stappen van Gallant komen in de nasleep van verschillende grensoverschrijdende provocaties door Hezbollah in de afgelopen weken.
– Defense Minister Yoav Gallant has pre-approved several courses of action and raised the alert level at the northern border; 163 public shelters in northern city upgraded. Gallant’s moves come in the wake of several cross-border provocations initiated by Hezbollah over the last several weeks.

Lees verder