2023-08-14: Israël op zijn hoede voor chemische aanval door Hezbollah – Israel on Guard for Hezbollah Chemical Weapons Attack

– Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Hezbollah chemische wapens zou kunnen gebruiken om Israël aan te vallen in de volgende oorlog. De groep heeft toegang tot een Syrische militaire onderzoekslocatie die een actief niet-conventioneel wapenprogramma uitvoert, zo waarschuwt een nieuw rapport.
– Indications are growing that Hezbollah could use chemical weapons to attack Israel in the next war. The group has access to a Syrian military research site that runs an active non-conventional weapons program, a new report warns.

Lees verder