Tag: Hezbollah

2023-09-13: Iran bouwt terreurvliegveld naast Israël, onthult minister van Defensie Gallant – Iran building terror airport next to Israel, Defense Minister Gallant reveals

– De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant onthulde maandag dat Iran een luchthaven aan het bouwen is in Zuid-Libanon op slechts 20 kilometer van de Israëlische grens, met als doel om het te gebruiken als lanceerbasis voor terroristische aanvallen op Israël.
– Israeli Defense Minister Yoav Gallant on Monday disclosed that Iran was building an airport in southern Lebanon a mere 20 kilometers (12 miles) from the Israeli border, with the aim of using it as a launch pad for terrorist attacks against Israel.

Lees verder

2023-08-15: Netanyahu waarschuwt tegen VS-Iran deal, vrijgekomen geld gaat naar ’terroristische groeperingen die door Iran worden gesponsord’ – Netanyahu warns against US-Iran deal,released funds will go to ’terrorist elements sponsored by Iran’

– “Afspraken die de nucleaire infrastructuur van Iran niet ontmantelen, stoppen het nucleaire programma niet en de deal voorziet het land alleen van fondsen die naar terroristische elementen gaan die door Iran worden gesponsord.”
– “Arrangements that do not dismantle Iran’s nuclear infrastructure do not stop its nuclear program and only provide it with funds that will go to terrorist elements sponsored by Iran.”

Lees verder

2023-08-03: Irans plan om Joden uit ‘Palestina’ te verdrijven – Iran’s Plan To Drive Jews Out of ‘Palestine’

– De Iraanse mullahs willen een situatie creëren waarin Joden zich niet langer veilig voelen in hun eigen land en gedwongen worden om Israël te verlaten. Om dit doel te bereiken, hebben de mullahs hun Palestijnse terreur proxies, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), geïnstrueerd om hun campagne van terrorisme tegen Israël en Joden op te voeren.
– Iran’s mullahs are seeking to create a situation where Jews no longer feel safe in their own country and are forced to leave Israel. To achieve this goal, the mullahs have instructed their Palestinian terror proxies, Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ), to step up their campaign of terrorism against Israel and Jews.

Lees verder

2023-08-01: IDF bereidt zich voor op mogelijke confrontaties met Hezbollah – IDF preparing for possible clashes with Hezbollah

– Minister van Defensie Yoav Gallant heeft vooraf verschillende acties goedgekeurd en het alarmniveau aan de noordgrens verhoogd; 163 openbare schuilplaatsen in noordelijke stad zijn verbeterd. De stappen van Gallant komen in de nasleep van verschillende grensoverschrijdende provocaties door Hezbollah in de afgelopen weken.
– Defense Minister Yoav Gallant has pre-approved several courses of action and raised the alert level at the northern border; 163 public shelters in northern city upgraded. Gallant’s moves come in the wake of several cross-border provocations initiated by Hezbollah over the last several weeks.

Lees verder

2023-07-18: ‘Miskleun’: IDF had uren nodig om Hezbollah-diefstal van bewakingscamera te ontdekken – ‘Mishap’: IDF took hours to discover Hezbollah theft of surveillance camera

– Leger geeft zijn nalatigheid toe, die komt te midden van verschillende provocerende acties aan de grens door de Libanese terreurorganisatie. Het hoofd van de Metullah Raad waarschuwt dat Israël’s afschrikking aan het vervagen is en dat de inwoners van het noorden worden verwaarloosd.
– Army admits its oversight, which comes amid several provocative acts on the border by the Lebanese terror organization. Metullah Council head warns Israel’s deterrence is fading, northern residents neglected.

Lees verder

2023-07-03: IAF raakt Syrische luchtverdedigingsbatterij uren na de lancering van een raket op Israël – IAF hits Syrian air defense battery hours after launch of missile on Israel

– Een luchtdoelraket die vanuit Syrisch grondgebied in de richting van Israël werd gelanceerd, ontplofte in de lucht, met een luide knal die vannacht in het hele land te horen was. De explosie kwam na een vermeende Israëlische aanval in de buurt van Homs.
– An anti-aircraft missile launched from inside Syrian territory toward Israel exploded in mid-air, with a loud boom heard all across the country overnight. The explosion came after an alleged Israeli strike near Homs.

Lees verder

2023-06-29: Wat zit er achter het escalerende Palestijnse terreuroffensief? – What’s behind the escalating Palestinian terror offensive

– Terwijl Israël ogenschijnlijk de controle heeft over de veiligheidssituatie in Judea en Samaria, groeit het gevoel dat het de controle heeft verloren. Palestijnse terreurgroepen breiden hun capaciteiten uit en vergroten hun vuurkracht, ongehinderd door Israël.
– While Israel is ostensibly in control over the security situation in Judea and Samaria, there is a growing sense that it has lost control. Palestinian terror groups are expanding their capabilities and increasing their firepower, undeterred by Israel.

Lees verder

2023-06-22: Hezbollah dringt Israël binnen en plaatst legerbasis in de buurt van IDF-basis – Hezbollah penetrated Israel, set up post near IDF base

– Volgens het rapport stuurde Hezbollah terroristen de grens over die twee tenten opzetten in de buurt van Har Dov. De positie, gelegen tegenover een Israëlische militaire basis, werd bemand door drie tot acht gewapende terroristen.
– According to the report, Hezbollah dispatched terrorists across the border who set up two tents near Har Dov. The position, located across from an Israeli military base, was manned by three to eight armed terrorists.

Lees verder

2023-04-11: IDF zet troepen in voor Tel Aviv temidden van toename terreur – IDF deploying troops to Tel Aviv amid surge in terror

– De Israel Defense Forces stuurt soldaten naar Tel Aviv om de aanwezigheid van de politie daar te versterken te midden van een golf van terrorisme. De beslissing valt samen met een explosie van geweld in Judea, Samaria, Gaza, Libanon en Syrië.
– The Israel Defense Forces is deploying soldiers to Tel Aviv to reinforce the police presence there amid a surge in terrorism. The move comes amid an explosion of violence emanating from Judea, Samaria, Gaza, Lebanon and Syria.

Lees verder

2023-04-07: Meer dan 30 raketten gelanceerd vanuit Libanon op Israël in grootste aanval sinds 2006 – Over 30 rockets launched at Israel in largest attack from Lebanon since 2006

– In het noorden van Israël klonken donderdagmiddag laat – de eerste dag van Pesach – luchtalarmsirenes toen de Israel Defense Forces meldden dat 34 raketten vanuit Libanon op Israël waren afgevuurd, waarvan er 25 werden onderschept door Iron Dome luchtverdedigingssystemen.
– Air raid sirens sounded across northern Israel late Thursday afternoon – the first day of Passover – as Israel Defense Forces reported that 34 rockets were fired into Israel from Lebanon, with 25 of them being intercepted by Iron Dome air defense systems.

Lees verder

2023-04-05: De as van verzet onder leiding van Iran bedreigt Israël tijdens de ramadan –  The Axis of Resistance Led by Iran ThreatensIsrael during Ramadan

– De Palestijnse terroristische organisaties bereiden zich, in coördinatie met Hezbollah en Iran, voor op een grote militaire confrontatie met Israël tegen het Ramadan-seizoen, 22 maart – 20 april 2023. In een strategische beslissing van de as van verzet zijn de voorbereidingen voor een confrontatie al geruime tijd aan de gang en omvatten grootschalige wapensmokkel naar Israël en Judea en Samaria.
– The Palestinian terrorist organizations, in coordination with Hizbullahand Iran, are preparing for a major military confrontation withIsrael toward the Ramadan season, March 22–April 20, 2023. In a strategic decision by the axis of resistance, preparations for a confrontation have been proceeding for a long time and includedlarge-scale smuggling of weapons into Israel and Judea and Samaria.

Lees verder

2023-02-20: Vijf doden en 15 gewonden bij vermeende Israëlische luchtaanval in Syrië – Five killed and 15 wounded in alleged Israeli airstrike in Syria

– Het Syrische staatspersbureau SANA meldde dat een vermeende Israëlische luchtaanval in de Damascuswijk Kafar Sousah verantwoordelijk was voor het doden van vijf mensen en het verwonden van 15 anderen.
– The Syrian state news agency SANA reported that an alleged Israeli airstrike in the Damascus neighborhood of Kafar Sousah was responsible for killing five people and wounding 15 others.

Lees verder

2023-02-10: Israëlische functionaris: Iran stuurt wapens naar Syrië, vermomd als hulp bij de aardbeving – Israeli official: Iran is sending arms to Syria disguised as earthquake aid

– Iran maakt misbruik van de aardbevingen. Israël heeft tientallen aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen in Syrië, waaronder wapentransporten vermomd als onschuldige producten zoals fruit en groenten.
– Iran is taking advantage of the earthquakes. Israel has carried out dozens of strikes against Iranian targets in Syria, including weapon shipments disguised as innocuous products like fruit and vegetables.

Lees verder

2023-01-24: Hezbollah verblindt Israëlische chauffeurs en voetgangers elke nacht met lasers – Hezbollah blinding Israeli drivers, pedestrians nightly with lasers

– Staande op een heuvel in Libanon die misschien 180 meter van de stad verwijderd is, schijnen zij een verblindend groen licht in Joodse huizen, op voetgangers, en misschien wel het gevaarlijkst, in de ogen van Israëlische automobilisten.
– Standing on a hill in Lebanon that is perhaps 180 meters from the town, they shine a blinding green light into Jewish homes, at pedestrians, and perhaps most hazardously, into the eyes of Israeli drivers.

Lees verder

2022-12-20: Lichaam van Ierse UNIFIL-soldaat gedood door geweervuur uit Zuid-Libanon teruggekeerd naar huis – Body of Irish UNIFIL soldier killed by gunfire in south Lebanon returned home

-Soldaat Sean Rooney, 23 jaar, werd gedood en drie anderen raakten woensdag gewond nadat het konvooi van de VN-interimmacht in Libanon (UNIFIL) onder vuur kwam te liggen bij het dorp Al-Aqbiya in het zuiden van het land Libanon.
– Private Sean Rooney, 23, was killed and three others were wounded on Wednesday after the UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) convoy came under fire near the village of Al-Aqbiya in the south of the country Libanon.

Lees verder

2022-10-13: ‘Historische overgave’: Libanon-deal markeert eerste keer dat Israël grondgebied afstaat zonder steun van Knesset – ‘Historic surrender’: Lebanon deal marks first time Israel cedes territory without support of Knesset

– Dit is de eerste keer dat een Israëlische regering grondgebied weggeeft zonder de steun van de Knesset, en de eerste keer dat een minderheidsregering dit doet. Dit is de eis van Hezbollah om een oorlog te voorkomen.
– This is the first time an Israeli government gives away territory without the support of the Knesset, and the first time a minority government does so. This is Hezbollah’s demand to prevent war.”

Lees verder

2022-10-07: Maritiem akkoord: een tactische concessie omwille van strategisch gewin – Maritime agreement: A tactical concession for the sake of strategic gain

– De opkomende maritieme overeenkomst met Libanon is goed nieuws. Zoals met de meeste deals is het niet perfect, maar het alternatief – een gevaarlijke escalatie aan de noordgrens – zou veel erger zijn.
– The emerging maritime agreement with Lebanon is good news. As it is with most deals, it is not perfect, but the alternative – a dangerous escalation on the northern border – would be much worse.

Lees verder

2022-09-01: Voormalig Israëlisch MK, spion voor Hezbollah, sluisde geld naar Arabische partij – Former Israeli MK, spying for Hezbollah, funneled money to Arab party

– Voormalig Arabisch-Israëlisch parlementslid, dat uit Israël vluchtte naar Qatar, heeft koffers met contant geld teruggestuurd naar de Arabisch-Israëlische Balad-partij om de oplopende schulden te dekken.
– Former Arab-Israeli MK who fled Israel for Qatar after allegedly spying for Hezbollah reportedly sent suitcases of cash back to the Arab-Israeli Balad party to cover its mounting debts.

Lees verder

2022-08-29: Satellietbeelden tonen “uitgebreide schade” op Syrische raketbasis die door IDF zou zijn getroffen – Satellite images show ‘extensive damage’ at Syrian missile site reportedly struck by IDF

– Secundaire ontploffingen als gevolg van de ontploffing van raketten die waren opgeslagen in de ondergrondse faciliteit gingen zes uur lang door, meldt de in het Verenigd Koninkrijk gebaseerde oorlogsmonitor.
– Secondary blasts caused by the detonation of missiles stored at the underground facility went on for six hours, U.K.-based war monitor reports.

Lees verder

2022-08-22: Een oorlog over de Israëlische zeegrens met Libanon wordt dreigender – A war over Israel’s maritime border with Lebanon becomes more imminent

– Een nucleair Iran staat bovenaan de lijst van zorgen – maar oorlog over de Israëlische zeegrens met Libanon zou wel eens dreigender kunnen zijn. Beide landen zijn op hun hoede nu Hezbollah-dreigingen escaleren in verband met betwiste gasvelden.
– A nuclear Iran tops concerns – but war over Israel’s maritime border with Lebanon could be more imminent. Both countries on high alert as Hezbollah threats escalate regarding disputed gas fields.

Lees verder

2022-07-19: Hezbollah eist teruggave de Al Naqoura spoortunnel – Hezbollah demands return of border rail Al Naqoura Tunnel

– De 695 meter lange tunnel werd in 1941 gegraven door de Britse overheersers en maakte deel uit van een spoorwegsysteem dat ooit Egypte verbond met Turkije, via het Britse Mandaat Palestina en Libanon.
– Dug in 1941 by the British rulers, the 695-meters-long tunnel was part of a rail system that once linked Egypt to Turkey, passing through British Mandate Palestine and Lebanon.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...