2023-08-09: Netanyahu: ‘We zullen het wetsvoorstel voor de rechterlijke selectiecommissie goedkeuren en dan de hervorming stoppen’ – Netanyahu: ‘We will pass the Judicial Selection Committee bill, then stop the reform’

– De wet om de samenstelling van de selectiecommissie voor het benoemen van rechters te wijzigen, zal het laatste stuk wetgeving zijn in de strijd voor gerechtelijke hervorming, vertelde premier Benjamin Netanyahu.
– The law to amend the composition of the Judge Selection Committee will be the last piece of legislation in the push for judicial reform, Prime Minister Benjamin Netanyahu told.

Lees verder