2023-07-28: Hoe beschermen we Israël, wanneer de regering in oorlog is met een groot deel van het volk? – How do we safeguard Israel, when the government is in war with much of the people?

– De meedogenloze poging van de coalitie om de rechtbanken te castreren en Israël bij wetgeving weg te drijven van een democratische, liberaal Joodse stemming, zou wel eens haar ondergang kunnen worden. Ondertussen zijn geweldloze protesten de sleutel.
– The coalition’s brutal bid to neuter the courts and legislate Israel away from a democratic, liberal Jewish ethos may yet prove its downfall. Meantime, non-violent protests are key.

Lees verder