Tag: Holocaust Survivors

2023-07-07: De Joodsche Quaestie, Audio deel 1 + 2. Het spoor terug.

– ‘De Nederlanders hebben zich schunnig gedragen.’ Eenmaal thuis op vaderlandse bodem was er voor de meeste joden geen aandacht, geen begrip en geen opvang. Wel ontmoetten zij kille formaliteit, onbuigzaamheid en bureaucratie zonder menselijk maat. Behalve door het schamele restant van de joodse gemeenschap zelf werden zij door niemand verwacht.

Lees verder

2023-06-20: Een Duitse museumconservator geeft persoonlijk door de nazi’s geroofde kunst terug aan de nazaten van slachtoffers van de Holocaust – A German museum curator is personally returning art looted by the Nazis to the descendants of Holocaust victims

– Voor afstammelingen van joden die door de nazi’s zijn vervolgd, kan het terugvorderen van kunst dat van hun families is geroofd,  jarenlange rechtszaken of onderhandelingen met Europese functionarissen met zich meebrengen .
– For descendants of Jews persecuted by the Nazis, reclaiming art that was allegedly looted from their families can involve years-long court battles or negotiations with European officials.

Lees verder

2023-05-04: Arye Deri geeft 50% korting op graven aan verarmde Holocaust-overlevenden – Arye Deri pitches 50% off graves to impoverished Holocaust survivors

– Een derde van de overlevenden van de Holocaust in Israël leeft onder de armoedegrens, volgens de Foundation for the Welfare of Holocaust Victims. Reactie: hoon en verontwaardiging op sociale media waarbij Twitter-gebruikers de tweet “bizar” en “belachelijk” noemden.
– A third of Holocaust survivors in Israel live under the poverty line, according to the Foundation for the Welfare of Holocaust Victims. Reaction: ridicule and outrage on social media, with Twitter users calling the tweet “bizarre” and “ridiculous,”

Lees verder

2023-04-27: Een Holocaust-veewagen op Times Square betekent een ontroerend, maar schokkend statement – Holocaust cattle car in Times Square makes a moving, if jarring, statement

– Times Square is misschien het best bekend om zijn flitsende billboards, zwervende bands van knock-off Elmos en hordes gapende toeristen. Maar op dinsdag, holocaust herdenkingsdag, konden bezoekers van het “kruispunt van de wereld” ook een replica zien van het soort veewagen dat miljoenen Joden naar hun dood vervoerde in door de nazi’s gerunde concentratiekampen.
– Times Square may be best known for its flashy billboards, roving bands of knock-off Elmos and hordes of gawking tourists. But on Tuesday, Holocaust Remembrance Day, visitors to the “crossroads of the world” could also see a replica of the kind of cattle car that transported millions of Jews to their deaths in Nazi-run concentration camps. 

Lees verder

2023-04-17: Israël viert Holocaustherdenkingsdag; bijna 150.000 overlevenden wonen in de Joodse staat – Israel set to observe Holocaust Remembrance Day; nearly 150,000 survivors live in the Jewish state

– Onder de 147.199 overlevenden van de Holocaust die in de Joodse staat verblijven, bevinden zich 521 nieuwe immigranten uit het door oorlog verscheurde Oekraïne die vorig jaar werden erkend als overlevenden van de genocide van de Nazi’s.
– The 147,199 Holocaust survivors residing in the Jewish state include 521 new immigrants from war-torn Ukraine who last year were recognized as survivors of the Nazi genocide.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...