2023-08-01: Liori’s reis naar een “Thuis voor het leven” – Liori’s journey to a “Home for Life”

– We nodigen u uit, om het mogelijk te maken een “Thuis,” voor Lior, met nog 11 andere meisjes/jonge vrouwen te creëren. Helaas heeft Israël op dit moment niet genoeg oplossingen om passende huisvesting en werkgelegenheid, voor mensen met speciale behoeften te creëren. (na de schooljaren, als men 20 is)  Daarom werken we al enkele jaren aan het opzetten van een respectvol thuis voor Lior en andere vrouwen met speciale behoeften, waarin ze gelijk kan zijn onder gelijken, een Home for Life. (Huis voor het leven)
– We invite you, to make it possible to create a “Home,” for Lior, with 11 more girls/young women. Unfortunately, Israel does not currently have enough solutions to create appropriate housing and employment, for people with special needs. (After the school years, when one is 20) Therefore, for several years we have been working to establish a respectful home for Lior and other women with special needs, in which she can be equal among equals, a Home for Life. (Home for Life).

Lees verder