2022-10-31: Deze ene Bijbelse waarheid kan je huwelijk redden – This one biblical truth can save your marriage

– De eerste waarheid is dat het huwelijk van Adam en Eva door GOD zelf was gearrangeerd.  De ouders van Adam en Eva hebben geen overeenkomst of contract gesloten om hen bij elkaar te brengen.
– The first truth is that Adam and Eve’s marriage was arranged by GOD Himself. Adam and Eve’s parents didn’t make an arrangement or contract to join them together.

Lees verder