2022-12-02: Het eerste Israëlische onderzoek ter wereld toont aan dat zuurstoftherapie PTSS-symptomen drastisch kan verminderen – World-first Israeli study shows oxygen therapy can dramatically reduce PTSD symptoms

– De helft van de 18 IDF-veteranen in onderzoek boekte zo’n goede vooruitgang dat ze niet langer werden geacht PTSS te hebben aan het einde van een cursus van 60 sessies in een hogedruk zuurstofkamer.
– Half of the 18 IDF veterans in research made such good progress that they were no longer deemed to have PTSD by the end of a 60-session course in a hyperbaric oxygen chamber

Lees verder