2023-03-14: Wat rellend links niet ziet – What the rioting left fails to see

– Luitenant-generaal Herzi Halevi las de piloten die weigerden de oproerhandeling achter gesloten deuren uit te voeren de les, en maakte duidelijk dat als ze woensdag niet zouden komen opdagen voor de reservedienst, ze uit de IAF zouden worden gegooid. Woensdag kwamen ze allemaal opdagen. luchtmachtcommandant generaal-majoor Tomer Bar gooide de leider van de groep, kolonel Gilad Peled, uit het squadron.
– Lt. Gen. Herzi Halevi read the pilots refusing to serve the riot act behind closed doors, making it clear that if they failed to show up to reserve duty on Wednesday, they would be thrown out of the IAF. On Wednesday, they all showed up. Air Force commander Maj. Gen. Tomer Bar threw the group’s leader, Col. Gilad Peled, out of the squadron.

Lees verder