2023-07-19: Premier reageert afwijzend op reservisten en zegt dat ‘militairen moeten rapporteren aan gekozen regering’ – PM hits back at reservists, says ‘military reports to elected government’

– “In een democratie rapporteert het leger aan de gekozen regering en niet andersom. In een militair regime is de regering ondergeschikt aan het leger een meer precies aan een groep binnen het leger. Dit is het fundamentele verschil tussen een democratie en een militair regime,” zei Netanyahu.
– “In a democracy, the military reports to the elected government and not the other way around. Whereas in a military regime, the government is subordinate to the army and more precisely to a group within the army. This is the fundamental difference between a democracy and a military regime,” Netanyahu said

Lees verder